Общи условия

1. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Бутик Хотел & СПА Царевец. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Бутик Хотел & СПА Царевец, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Бутик Хотел & СПА Царевец. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.


2. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


3. Конфиденциалност

Бутик Хотел & СПА Царевец е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Бутик Хотел & СПА Царевец се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством онлайн попълнени заявки за резервация или от контактната форма. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за резервация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Бутик Хотел & СПА Царевец на следния email: office@spa-hoteltsarevets.com.
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в общите условия за ползване на сайта.


4. Органичаване на отговорността

Бутик Хотел & СПА Царевец прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Бутик Хотел & СПА Царевец не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна Бутик Хотел & СПА Царевец за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


5. Условия за резервация

5.1. Резервация в Бутик Хотел & СПА Царевец може да направите по един от следните начини:
- чрез резервационната форма на сайта www.spa-hoteltsarevets.com;
- чрез обаждане на телефон: +359 62 601 885; +359 62 601 886;
- чрез e-mail: office@spa-hoteltsarevets.com;
- на място в хотела.

5.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

5.3. След като получим Вашата заявка, на посочения от Вас e-mail ще получите информация за типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, общата сума на резервацията. Моля, прочетете внимателно информацията за Вашата резервация и се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

5.4. Когато клиент направи резервация в Бутик Хотел & СПА Царевец се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

5.5. В случай, че желаете да промените датите на престоя си по вече платена резервация, трябва да се свържете с хотела чрез посочените в сайта телефонни номера. Промяната на дати е възможна само след потвърждение от страна на хотела.


6. Условия за анулиране на резервацията

6.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да напрвите по един от следните начини:
- чрез e-mail: office@spa-hoteltsarevets.com;
- на нашите телефони: +359 62 601 885; +359 62 601 886.

6.2. Бутик Хотел & СПА Царевец запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:
- предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени;
- възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

6.3. Собственика си запазва правото да анулира Вашата почивка в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол, които включват, непреодолима сила, война или заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, терористични дейности, промишлени спорове, актове на правителството, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар, или други подобни събития.


7. Условия за настаняване

7.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняване: след 14:00 ч.
Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

- при освобождаване на стаятадо 18:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване.
- при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

7.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

7.3. Децата ненавършили 12 години се настаняват безплатно на база нощувка и закуска.

7.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

7.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на данни от лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.


8. Цени за настаняване

Цените за настаняване в Бутик Хотел & СПА Царевец са посочени в официалния сайт на хотела: www.spa-hoteltsarevets.com.


9. Начин за плащане

9.1. В брой в хотела /в български лева/.

9.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

9.3. Плащане чрез „Pay By Link“, или „Виртуален ПОС“.
Видове карти, с които може да се плаща по този начин: карти с логото на Maestro, VisaElectron, Visa и MasterCard (не се приемат Diners Club и Discover). 
* За физическия ПОС се приемат карти с логото на Maestro, VisaElectron, Visa, MasterCard, trans.card, Bcard, Diners Club, Discover и UnionPay.


10. Права и задължения на страните

10.1. Бутик Хотел & СПА Царевец поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

10.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

10.3. Цените на нощувките, посочени в сайта на хотела www.spa-hoteltsarevets.com включват: ДДС и туристически данък.

10.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

10.5. Бутик Хотел & СПА Царевец е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

10.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

10.7. Бутик Хотел & СПА Царевец се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

10.8. Бутик Хотел & СПА Царевец не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

10.9. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторантите или СПА центъра, както и за щети, причинени от трети лица.

10.10. Клиентите, ползващи услугите на Бутик Хотел & СПА Царевец следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Бутик Хотел & СПА Царевец.

10.11. Бутик Хотел & СПА Царевец си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

10.12. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

10.13. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.spa-hoteltsarevets.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.


11. Информация за търговеца

дружество: „Царевец 56“ ЕООД
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Читалищна“ № 21
ЕИК: 202967426
eлектронна поща: office@spa-hoteltsarevets.com
телефон за връзка: +359 62 601 885; +359 62 601 886
 

За правилното функциониране на този уеб сайт се използват бисквитки(cookies). Запознах се с политика за използване на „бисквитки“ и приемам условията.